Камин на пеллетах

   Kominek z płaszczem wodnym.

Kompaktowa konstrukcja, która umożliwia spalanie dwóch rodzajów paliw stałych:

Tradycyjne: ręczne podawanie i rozpalanie drewna kominkowego.
Automatyczne: innowacyjna technologia dozowania i rozpalania paliwa typu Pelet.

Standardowe wyposażenie:

  1. wkład kominkowy
  2. automatyka
  3. zbiornik na paliwo
  4. palnik firmy FUWI na Pellet.

Eksploatacja urządzeń pozwala osiągnąć następujące rezultaty:

zmniejszenie kosztów ogrzewania

różnorodność stosowanego paliwa (Pelet, brykiet, drewno)

minimalizacja emisji spalin do środowiska naturalnego

pełna automatyzacja ogrzewania.

   Технические данные

ДАННЫЕ

ЕД. ИЗМ.

КАМИН С ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (ПЕЛЛЕТЫ)

кВт

8

FUEL TANK CAPACITY (PELLETS)

Kg

40

ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАТЬ (ГОРЕЛКА ПЕЛЛЕТЫ)

M2

40 – 90

ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ПЕЛЛЕТЫ)

%

81

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (ДРЕВЕСИНА)

kW

19

ОБОГРЕВАЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (ТРАДИЦИОННЫЙ ОЧАГ)

M2

100 – 180

МАССА БЕЗ ВОДЫ И ТОПЛИВА

KG

191

ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (ДИАМЕТР ДЫМОХОДА)

MM

200

   Инструкция по эксплуатации

   Отчеты

   Декларация СЕ о соответствии

   Сертификаты

   Награды и призы

   Отзывы

   Патенты


Ekologiczne Źródła Ciepła - urządzenia grzewcze, kominki, kotły na pellet, na brykiet, kotły modułowe i kontenerowe. Ekologiczne ogrzewanie domu na pellet.
All rights reserved. © 1986 - 2019 by Fu-Wi.
Privacy policy Regulamin